AanbidiengCheck.nl logo

Disclaimer voor Aanbiedingcheck.nl

Deze disclaimer is van toepassing op gebruikers van Aanbiedingcheck.nl. Door gebruik te maken van Aanbiedingcheck.nl ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Disclaimer voor Aanbiedingcheck

Aanbiedingcheck behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op Aanbiedingcheck.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Aanbiedingcheck.nl is opgestart als hobby project van twee webspecialisten. Data- en prijsinformatie kan daarom soms achterlopen, omdat het team er niet fulltime mee bezig is.

Beperkte aansprakelijkheid

Aanbiedingcheck spant zich in om de inhoud van Aanbiedingcheck.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op Aanbiedingcheck.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Aanbiedingcheck. In het bijzonder zijn alle prijzen op Aanbiedingcheck.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De prijzen zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en zijn afkomstig van de betreffende webwinkels. Aanbiedingcheck heeft geen invloed op deze prijzen en wijzigingen daarvan door de betreffende webwinkels. Je dient er je van bewust te zijn dat Aanbiedingcheck.nl niet bedoeld is om een overeenkomst te sluiten. Aanbiedingcheck.nl is enkel informatief en verwijst je naar de betreffende webwinkels. De inhoud van Aanbiedingcheck.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Aanbiedingcheck doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Aanbiedingcheck.nl spant zich maximaal in om te verzekeren dat er geen schadelijke of besmette bestanden (bijvoorbeeld virussen, malware, kwaadaardige software) aanwezig zijn op onze systemen of binnenkomen. Desalniettemin kunnen we niet volledig garanderen dat dergelijke bestanden volledig afwezig zijn. We adviseren daarom ten zeerste dat gebruikers van onze website zelf zorgvuldige maatregelen nemen om zich te beschermen tegen mogelijke schadelijke inhoud. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op Aanbiedingcheck.nl. Aanbiedingcheck oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Aanbiedingcheck treedt enkel op als informatie- en communicatieplatform en is niet aansprakelijk voor inbreuken gemaakt door gebruikers op rechten van derden. Aanbiedingcheck heeft namelijk geen invloed op de gedragingen van de gebruikers.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Aanbiedingcheck en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Aanbiedingcheck, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van Aanbiedingcheck.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.